În atenţia absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă/disertaţie!

Adeverinţa de absolvire (licenţă/master) este valabilă până la eliberarea Diplomei de licenţă/master şi a suplimentului la diplomă.

Diploma de licenţă/master se va elibera după cel puţin 12 luni de la susţinerea examenului de licenţă/master, de la Biroul Acte de Studii (http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/).

Până atunci, adeverinţa de absolvire (licenţă/master) reprezintă actul de studiu care dovedeşte absolvirea studiilor universitare de licenţă/master (atenţie la folosirea documentului original! – în situaţia pierderii/distrugerii adeverinţei în original, eliberarea duplicatului se va realiza conform O.M. nr. 657/24.11.2014).

În cazul participării la concursul de admitere la master, adeverinţa de absolvire (licenţă) în original se va depune la dosarul de admitere. De aceea, înainte de depunere, este recomandat să faceţi câteva copii xerox ale adeverinţei, în cazul în care veţi avea nevoie de dovada finalizării studiilor universitare de licenţă (de ex: la angajare).

În atenţia ABSOLVENŢILOR care au susţinut examenul de licenţă/disertaţie în sesiunea IUNIE-IULIE 2016 - FIŞA DE LICHIDARE

Fişa de lichidare vizată se va depune la Secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvent (adeverinţa de absolvent se eliberează după aproximativ 2 săptămâni de la susţinerea examenului de licenţă/disertaţie)

FIŞA DE LICHIDARE SE DESCARCĂ DE PE SITE-UL FACULTĂŢII (secţiunea DOCUMENTE UTILE)

Listele cu studenții beneficiari de locuri de tabere în Programul Naţional "Tabere Studenţeşti" în anul 2016

Au fost afişate listele cu studenții beneficiari de locuri de tabere în Programul Naţional "Tabere Studenţeşti" în anul 2016 pe pagina dedicată Taberele de vară 2016.

http://www.geo.uaic.ro/ro/diverse/tabere-studentesti

 

Reluare activitate casierie începând cu 16 iunie 2016

Începând cu 16 iunie 2016, casieria facultății are program normal de încasări.

banner absolvire

precazare2

banner cursuri online 2020

banner c19 2020

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080