Bursele pentru studenții din Republica Moldova

DIRECŢIA SERVICII SOCIALE STUDENŢEŞTI

COMPARTIMENT BURSE

   ANUNŢ –BURSE

PLĂŢILE BURSELOR STUDENŢILOR DIN R.MOLDOVA SI ETNICIROMÂNI,PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2016, SE FAC LA CASIERIA COMPLEXULUI TG.COPOU (CĂMIN NR.4) DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

MARŢI              22.11.2016           8:00 - 14:00

MIERCURI         23.11.2016           8:00 - 14:00

JOI                   24.11.2016           8:00 – 14:00 

 

Pentru studenţii de la FEAA bursele se ridică de la casieria facultăţii conform programului de mai sus.

Beneficiază de bursa in numerar doar studenţii care nu au card.

 

ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNUI FLUX MAI EFICIENT AL PLĂŢILOR, ESTE ABSOLUT NECESAR CA STUDENŢII BURSIERI SĂ-ŞI DESCHIDĂ , CÂT MAI URGENT, UN CONT LA UNA DIN BĂNCILE CU CARE UAIC ARE INCHEIATĂ CONVENTIE:

BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, BANCPOST, ING,BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK.

 

DIRECTOR D.S.S.S.,

Adm. fin. Gheorghe Amarandei

                                                                                                                                                                                                            Întocmit

                                                                                                                                                                                                      a.f. G. Alecse

Prelegere "Experiența unui tânăr cercetător român în învățământul universitar din SUA"

Prelegere "Experiența unui tânăr cercetător român în învățământul universitar din SUA"

Prof. Ovidiu Munteanu, University of Conecticut, USA

Sala Senatului UAIC, miercuri, 23.11.2016, ora 10.00

>>> Mai multe detalii

ELIBERAREA ADEVERINŢELOR DE ABSOLVENT LA CURSURI DE ZI (PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE PENSIONARE)

Documente necesare pentru eliberarea adeverinţei:

  • Copie după certificatul de naştere
  • Copie după C.I.
  • Copie după diploma de licenţă
  • Copie după foaia matricolă (dacă s-a eliberat)
  • Cerere (model ataşat)

 

Documentele de mai sus pot fi trimise

  • Prin email: enache_n_mihaela@yahoo.com
  • Prin Poştă: Facultatea de Geografie şi Geologie, Bd. Carol I nr. 20 A, 700505-Iaşi, România

 

Adeverinţa

  • poate fi ridicată de la Secretariat
  • poate fi trimisă solicitantului prin e-mail (scanată)
  • poate fi expediată la adresa de domiciliu a solicitantului

Oportunităţi de finanţare pentru cercetare

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - competiţie 2016

A fost lansată competiţia pentru Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente. Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea
propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.

Durata proiectului este de min. 12 luni şi max. 24 luni.

Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu durata maximă de 24 luni este de 450.000 lei, cu excepţia proiectelor al căror director provine din străinătate, pentru care finanţarea maximă acordată este de 550.000 lei.

Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 24 de luni se calculează proporţional cu durata proiectului raportată la 24 de luni.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 10 ianuarie 2017, ora 16:00.

Pachetul de informaţii este disponibil la adresa:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4672/Proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerilor-echipe-independente--Competitie-2016.html

Persoană de contact:

Mihaela PÎRŞOAGÄ‚
Telefon: 021-3080 516
E-mail: mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro

 

Proiecte de cercetare postdoctorală - competiţie 2016

Pentru instrumentul de finanţare Proiecte de cercetare postdoctorală a fost lansată competiţia 2016. Competiţia se adresează tinerilor cercetători, doctori în Ştiinţe, care doresc să-şi dezvolte o carieră profesională independentă de cercetare în instituţii de profil din România.

Durata proiectului este de min. 12 luni şi max. 24 luni.

Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu durata maximă de 24 luni este de 250.000 lei, cu excepţia proiectelor al căror director provine din străinătate, pentru care finanţarea maximă acordată este de 300.000 lei.

Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 24 de luni se calculează proporţional cu durata proiectului raportată la 24 de luni.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 10 ianuarie 2017, ora 16:00.

Informaţii detaliate privind acestă competiţie sunt prezentate în pachetul de informaţii care poate fi accesat la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4670/Pachet-de-informatii--Proiecte-de-cercetare-postdoctorala--Competitie-2016.html

Persoană de contact:

Daniela MIHAI
Telefon: 021-3080 562
E-mail: daniela.mihai@uefiscdi.ro

 

Burse de cercetare "Spiru Haret" - competiţie 2/2016

Cea de-a doua competiţie pentru Burse de cercetare "Spiru Haret" a fost lansată. Aceasta vizează formarea unor generaţii de cercetători deschise către studiul diasporei româneşti.

Instrumentul de finanţare se adresează organizaţiilor de cercetare de drept public sau de drept privat din România, cu vizibilitate internaţională dovedită, care sunt interesate de a dezvolta o direcţie de cercetare ce are ca obiect principal de studiu "diaspora românească".

Durata unei burse individuale de cercetare este de 12 luni, valoarea bursei fiind de 12.500 euro, echivalent lei, la cursul de referinţă al BNR din momentul semnării contractului.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 30 noiembrie 2016, ora 16:00.

Pachetul de informaţii poate fi accesat la adresa:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4727/Burse-de-cercetare--Spiru-Haret_Competitie-2.html

Persoană de contact:

Mihaela PÎRŞOAGÄ‚
Telefon: 021-3080 516
E-mail: mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro

 

Adresa:
Str. Mendeleev nr. 21-25,
Sector 1, Cod 010362, Bucuresti. Contact:
E-mail: pr@uefiscdi.ro
Tel: 004 021 30 23 850
Fax: 004 021 31 15 992
Program de lucru:
Luni - Vineri 8:00-16:00

Modul Jean Monnet – “Think Green, Act Green: Environmental Protection in a United Europe” (TAG-EU)

Studenții Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (înscrişi la studii universitare de licenţă) au oportunitatea de a participa, pe parcursul acestui an academic, la un program interactiv de formare în domeniul instituţiilor şi politicilor de mediu ale Uniunii Europene. Programul va include:

– Două activităţi interactive de predare pentru studenţi cu exemple, studii de caz şi aplicaţii;
– Un workshop cu discuţii între studenţi şi practicieni;
– Conferinţe cu participanţi din diverse domenii (inclusiv internaţionali);
– Activităţi practice în deplasare;
– Interacţiuni informale între studenţi şi invitaţi.

Programul este implementat de către Centrul Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CERNESIM) şi este realizat cu sprijinul Comisiei Europene.

Studenţii care vor finaliza cu succes activităţile vor obţine un certificat de absolvire, care le va putea oferi un avantaj în procesul de angajare.

Programul se adresează studenţilor înscrişi în ciclul de licenţă la UAIC, cu rezultate academic bune şi cu un nivel mediu de limba engleză. Înscrierile se fac până pe 6 noiembrie 2016 la adresa tag-eu.uaic.ro

 

Detalii:

http://www.uaic.ro/modul-jean-monnet-think-green-act-green-environmental-protection-in-a-united-europe-tag-eu/

 

banner absolvire

precazare2

banner cursuri online 2020

banner c19 2020

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080