admitere.geo@uaic.ro (permanent)
0232 201 597 (doar în perioada admiterii)

Domenii, specializări și număr de locuri


Locuri licență

Conversie profesională: 8 locuri la taxă

Condiții de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința Mediului:
Media de admitere:

pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 50% Media examenului de bacalaureat;
 • 50% Nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).

Pentru programele cu predare în limbă străină se va susține o Probă eliminatorie: INTERVIU privind competenţa lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:
- nota probei E d)
- media anilor de studii liceale


Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică:
Media de admitere:
 • 100% Media examenului de bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:
- media anilor de studii liceale
- media generală la Matematică din anii de liceu


Pentru domeniul Inginerie Geologică, Extensiune Bălți, Universitatea de Stat “Alecu RUSSO”:
Media de admitere:
 • 100% Media examenului de bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:
- media anilor de studii liceale
- media generală la Matematică din anii de liceu


Pentru Conversie Profesională:
Media de admitere:
 • 100% Media examenului de licenţă/diplomă.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:
- media anilor de studii de licenţă
- media ECTS din ultimul an de studii universitare de licenţă

Condiție de înscriere:

- candidatul să fie profesor titular /suplinitor în învățământul preuniversitar.

Taxa de înscriere

 • 200 lei pentru domeniile Geografie și Știința Mediului (o singură taxă pentru ambele domenii)
 • 150 lei pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică (o singură taxă pentru ambele domenii)
 • 200 lei pentru Conversie Profesională

Detalii despre plata taxelor

Dosarul de înscriere - Acte necesare - LICENȚĂ

 1. Acord de confidenţialitate
 2. Diploma de bacalaureat în original sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune diploma de bacalaureat în copie simplă şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 3. Foaia matricolă în original (sau copie simplă dacă un candidat s-a mai înscris la o altă specializare);
 4. Certificat de naştere în original pentru conformitate şi în copie simplă pentru dosar;
 5. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui în copie (dacă este cazul);
 6. Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) în original pentru conformitate şi copie simplă pentru dosar;
 7. Adeverinţă medicală tip în care vor fi trecute de medicul de familie sau medicul şcolar antecedentele cronice, patologice şi psihice;
 8. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 9. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 10. Fişa de înscriere (se generează automat la facultate);
 11. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 12. Dosar plic

Taxe de școlarizare

 • 3.000 lei pentru specializările Geografia turismului (în limba română), Geografie, Hidrologie şi meteorologie, Planificare teritorială, Geografia mediului, Geochimie, Inginerie Geologică
 • 3.900 lei pentru specializările cu predare în limbă străină

Ultima Medie de Admitere la Buget în

DomeniulUltima medie la buget, după contractare
Geografia turismului7,04
Geografie7,21
Hidrologie și meteorologie5,63
Planificare teritorială6,16
Geografia turismului - în limba franceză6.17
Geografia mediului7,10
Geochimie6,06
Inginerie geologică6,13