admitere.geo@uaic.ro (permanent)
0232 201 597 (doar în perioada admiterii)

GRAFICUL concursului de admitere

Perioada de înscriere
 • 4-6 septembrie 2023
 • Programul de înscrieri: luni - miercuri (4-6 septembrie), între orele 0900-1700
 • Depunerea dosarelor se face online pe platforma eadmitere.uaic.ro sau fizic, în Corpul B, et. 3 pentru departamentul de Geografie și sala B531 (et. 2) pentru departamentul de Geologie.
 • Conturile de acces pe platformă vor putea fi create până cel târziu miercuri, 6 septembrie 2023, ora 17:00, completarea dosarelor putându-se face până la ora 18:00.
Selecția și afișarea rezultatelor inițiale
Perioada de confirmare și semnare a contractelor de studii
 • 7-8 septembrie 2023
 • Corpul B, sala B664 (et. 3) pentru departamentul de Geografie şi sala B531 (et. 2) pentru departamentul de Geologie

Detaliile despre confirmare se postează în pagina dedicată de Rezultate + Confirmare

Plata taxei de înscriere / înmatriculare

Facultatea nu are casierie. Plățile se pot face astfel:
 • Modalitatea recomandată: ONLINE, direct în platforma de înscriere: eadmitere.uaic.ro
 • ONLINE, pe pagina dedicată pentru plăți a Universităţii
  Candidații nu completează nr. matricol, iar după selectarea Formei de învățământ se alege Facultatea și Taxa admitere.
 • La orice sucursală BRD din ţară, menţionând numele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și „Facultatea de Geografie” sau „Facultatea de Geologie”, în funcție de domeniul la care depuneți dosarul.

  Se pot specifica direct și codurile taxelor facultății noastre astfel:
  LICENȚĂ:
  Domeniile Geografie și Știința mediului, codul taxei: 1271
  Domeniile Geologie și Inginerie geologică, codul taxei: 1272
  MASTER:
  Domeniile Geografie și Știința mediului, codul taxei: 2408
  Domeniile Geologie și Inginerie geologică, codul taxei: 2409
 • Dovada plăţii (o copie a ordinului de plată) se anexează dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu CNP și numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Dacă te numeri printre candidații scutiţi de plata taxei de înscriere, alege ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și încarcă documentul care atestă faptul că ești eligibil pentru scutirea taxei. Vezi AICI categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.
 • Scutiri de la taxa de înscriere

Cazare

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Detalii despre prețuri și spațiile de cazare UAIC

Specificați pe fișa de admitere dacă doriți sau nu cazare!

La sfârșitul lunii septembrie urmăriți secțiunea Cazare de pe site-ul facultății.