Facultatea de

Geografie și Geologie

Informaţii generale

Secretar perfecţionare:

ing. Iulia Dănilă

Telefon: 0232 201102, int. 2547

Email: zdanila@yahoo.com

 

 1. Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2019
  >>> Cursuri de pregărire pentru examenul de acordare a gradului didactic ii în învățământ

 2. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar Anexa la OM nr.5561/2011

  1. ORDIN nr. 3129 din 01.02.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/2011

  2. ORDIN nr. 3240 din 26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/2011

  3. ORDIN nr. 5386 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/2011

 3. Metodologia formării continue a personalului didactic din preuniversitar Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009

 4. Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ şi obţinerea gradului didactic II pentru: Geologie şi Geografie.
  Teme cu caracter orientativ ale lucrărilor metodico ştiinţifice vizând obţinerea gradului didactic I

 5. Revizuire 1 - Procedura operațională de organizare a activității privind elaborarea și depunerea lucrărilor metodico-științifice, întocmirea comisiilor şi transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic I în învățământul preuniversitar

 6. Taxe grad I, II

bun venit banner web 300

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080