Facultatea de

Geografie și Geologie

Gradul didactic II

Examenele de gradul II – sesiunea august 2017,

se vor desfăşura astfel:

1. METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII CU ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ŞI DE CREATIVITATE (probă scrisă)

                         29 august 2017,  Amfiteatrul B.8  (Corp B, Et. III), ora 10.00,

(Intrarea în sală începând cu ora 9.00)

2. PEDAGOGIE  (probă orală)

                         31 august 2017, Amfiteatrul B.8  (Corp B, Et. III), ora 9:00

- Accesul candidaţilor în sala de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei.

- Candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul sau cartea de identitate, în original.

CONTESTAŢIILE

-          vor fi adresate, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi orafişării rezultatelor;

-          se pot depune contestii numai privind evaluarea la proba scrisă;

-          nu se admit contestii privind evaluarea la proba orală.

TAXĂ

               Cadrele didactice înscrise, pentru a susține probele acestui examen în sesiunea august 2017, vor depune la secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II  (HS nr. 13/30.05.2013), taxă in valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Geografie şi Geologie.

Taxa se va achita prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele  Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Chitanţa va fi depusă  la secretariatul FACULTĂŢII DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE până pe data de 28 august 2017 sau scanată şi trimisă pe mail la adresa: zdanila@yahoo.com.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare si contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II nu se restituie.

CAZARE:

            Informaţii în ceea ce priveşte cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, telefon 0232 20.15.78.

 

SECRETAR PERFECŢIONARE,

Iulia DĂNILĂ – telefon: 0232/201102 int. 2547

email: zdanila@yahoo.com

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2017

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080