Facultatea de

Geografie și Geologie

Proiect CNFIS-FDI - DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice (VINCIT)

În cadrul proiectului CNFIS-FDI DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice (VINCIT) este prevăzută finanțarea parțială a 22 de participări la congrese și conferințe științifice internaționale ale doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înscrierile se fac la Departamentul de Relații Internaționale prin prezentarea unei dovezii privind acceptarea lucrării/invitației la congres, avizată de decan/director școală doctorală/director departament de cercetare.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se desfășoară cel târziu până la data de 10 decembrie 2017.

Dosarele de înscriere se pot depune continuu până la epuizarea finanțării prevăzute în contract.

Limitele de finanțare sunt:

- Taxa de participare 100 EUR/persoană;

- Transport 500 EUR/persoană;

- Cazare pentru 2 nopți, conform baremului legal pentru fiecare țară;

- Diurnă 3 zile, conform baremului legal pentru fiecare țară.

Candidații pot folosi și alte surse de finanțare pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la final, un raport referitor la participarea la conferință/congres, după modelul oferit de Departamentul de Relații Internaționale.

 

Persoane de contact:

Ioana PAȘTINARU                                 Petronela SPIRIDON-URSU

Telefon: 0232 20 1021                            Telefon: 0232 20 1812

E-mail: ioana.pastinaru@uaic.ro              E-mail: petronela.spiridon@uaic.ro 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE AU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC COMPLET

SUSŢINEREA EXAMENULUI LA DISCIPLINA “EXAMEN DE ABSOLVIRE -NIVEL I” (5 credite) VA AVEA LOC

Miercuri, 5 IULIE 2017, orele 8.00, Departamentul de Geografie, sălile B662 şi B629.

 

DECAN,
Prof. dr. Adrian GROZAVU

Şcoala Doctorală de Geoştiinţe

În şedinţa extraordinară a Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi din data de 20 iunie 2017 s-a avizat înfiinţarea Şcolii Doctorale de Geoştiinţe în contextul reorganizării Şcolii Doctorale de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului.

>>> Hotărârea Senatului UAIC nr. 3/20.06.2017 de înfiinţare a Şcolii Doctorale de Geoştiinţe

>>> Aprobarea CSUD

>>> Calendar alegeri Şcoala Doctorală de GeoştiinţeŞcoala Doctorală de Geoştiinţe

 

Completarea titlurilor lucrărilor de licenţă/disertaţie - sesiunea 2018

Toți studenţii din anul II Licență, anul III Inginerie Geologică sau anul I Master trebuie să își stabilească și să completeze în platforma de e-Learning, titlul lucrării de licență/disertație și profesorul coordonator pentru sesiunea 2018 (Atenţie! Pentru studenţii din anii terminali, sesiunea 2017, titlurile au fost deja importate in eSims şi orice modificare nu mai este luată în considerare).

Câmpurile de completat se găsesc în pagina de editare a profilului utilizatorului, ultima secțiune: Școlarizare.

(După autentificare, în partea dreaptă, sus, se dă click pe numele utilizatorului apoi se alege Profil din lista derulantă. Din acestă pagină, sus, pe mijloc se alege Editează profil. Se derulează până la ultima secţiune, Şcolarizare, şi se completează ultimele 2 câmpuri, titlul şi profesorul)

De asemenea, toţi studenţii trebuie să verifice şi să actualizeze şi celelalte câmpuri de profil, în special adresa de email validă deoarece este folosită pentru eventuala resetare şi recuperare a parolei de acces.

Conform regulamentului de activitate didactică, studenţii trebuie să îşi stabilească tema lucrării de licenţă/disertaţie cu 3 semestre înainte de susţinere.

 

banner elearning

 

Eventualele probleme legate de accesul la platformă sau lipsa vreunui profesor coordonator din lista de opţiuni se pot trimite pe email la adresa adrian.chiorescu@uaic.ro.

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2017

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080