Facultatea de

Geografie și Geologie

ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR DOCTORANZI, ÎN CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

În atenția doctoranzilor de la domeniile Geografie, Geologie și Știința Mediului

  1. În ședința CSUD din data de 22.06.2017, s-a aprobat înființarea ȘCOLII DOCTORALE DE GEOȘTIINȚE, cu domeniile GEOGRAFIE, GEOLOGIE și ȘTIINȚA MEDIULUI, începând cu 01.08.2017;
  2. În ședința Senatului din data de 20.06.2017 s-a aprobat Calendarul Școlilor Doctorale rezultate din reorganizarea școlii doctorale de Științe ale Vieții și Pământului pentru mandatul 2017-2022.
  3. În perioada 06 – 14 iulie 2017 – se vor organiza Adunările generale ale studenților doctoranzi în vederea alegerilor reprezentanților în Consiliul Școlii Doctorale.
  4. Structura CSD așa cum a fost aprobată de CSUD este 3,2,2
    • 3 membri din rândul conducatorilor de doctorat;
    • 2 personalități științifice cu vizibilitate internațională și/sau personalități din sectoarele industriale și socio –economice relevante;
    • 2 reprentanți din rândul doctoranzilor

Rezultatele alegerilor vor fi inaintate catre CSUD până pe data de 17 iulie 2017.

 

DECAN,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

 

Secretar Școala Doctorală,
Ing. Maria REBEGEA

FIŞA DE LICHIDARE (În atenţia ABSOLVENŢILOR care vor susţine examenul de licenţă/absolvire/disertaţie în sesiunea IULIE 2017)

Fişa de lichidare vizată se va depune la Secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvent (adeverinţa de absolvent se eliberează după aproximativ 2 săptămâni de la susţinerea examenului de licenţă/absolvire/disertaţie).

FIŞA DE LICHIDARE SE DESCARCĂ DE PE SITE-UL FACULTĂŢII (secţiunea DOCUMENTE UTILE)

Formatarea Lucrării de Licență/Disertație 2017 - Departamentul de Geografie

Stimați studenți,

Vă rugăm să accesați documentul numit „Formatarea Lucrării de Licență/Disertație 2017”.

Acesta vă ghidează metodologic și tehnic privind modul în care să trebuie să arate lucrarea dvs.

La finalul acestuia veți găsi o „Declarație de Originalitate” a lucrării care va trebui completată înainte de imprimare și apoi semnată de candidat și de îndrumător.

Această declarație va fi în corpul lucrării, la final (ultima pagină).

Candidații la examenul de disertație (master) vor depune lucrarea și în format electronic .pdf (salvați din word ca .pdf un nou document) la înscrierea la secretariat sau direct la secretarul comisiei de examen, după caz.

Pe această variantă electronică nu trebuie să semnați Declarația de Originalitate ci doar să o completați. Aceste lucrări vor fi disponibile într-o bază de date și verificabile în orice moment cu un soft antiplagiat.

 

Cu stimă,

Conducerea Facultății de Geografie și Geologie

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2017

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080