Facultatea de

Geografie și Geologie

Mobilități academice pentru studenți

Mai multe detalii:

http://www.uaic.ro/studenti/mobilitati-academice-pentru-studenti/

Perioada in care se primesc si solutioneaza cererile de mobilitati este luna septembrie 2017, dar nu mai tarziu de 22 septembrie (pentru a putea obtine avizul până la începerea noului an universitar). Pentru avizul conducerii universităţii, cererile vor fi transmise la Serviciul Scolaritate.

 

Oana Constandache

Sef Serviciu Scolaritate

În atenţia studenţilor beneficiari de mobilitate ERASMUS - Echivalări, Completare credite, Examen de licenţă/disertaţie - sesiunea septembrie 2017

 

În atenţia studenţilor beneficiari de mobilitate ERASMUS

Echivalari, Completare credite, Examen de licenţă/disertaţie
sesiunea septembrie 2016

  • 3 septembrie 2017 – echivalare note, completare credite, restante;
  • 4 septembrie 2017 – înscriere pentru examenul de licenţă/disertaţie;
  • 5 septembrie 2017, orele 10.00 – susţinerea examenului de licenţă/disertaţie.

 

DECAN,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

Secretariatul
01.08.2017

Eliberarea ADEVERINŢELOR DE ABSOLVENT (pentru studii universitare de licenţă şi programul de conversie profesională)

Începând cu data de 11 iulie 2017, se eliberează ADEVERINŢELE DE ABSOLVENT (pentru studii universitare de licenţă şi programul de conversie profesională)

 

Documente necesare:

  1. Cartea de identitate;
  2. Fişa de lichidare vizată;
  3. Procură notarială - DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE ACTELE DE STUDII SUNT RIDICATE DE O ALTĂ PERSOANĂ DECÂT TITULARUL. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul. În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Facultatea de Geografie şi Geologie. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită de la Secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie (diplomă de bacalaureat, foaie matricolă, adeverinţă de absolvent, etc.). De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

Romanian Association of Young Scholars organizează a treia ediție a International Interdisciplinary Doctoral Conference

Romanian Association of Young Scholars organizează a treia editie a International Interdisciplinary Doctoral Conference.

Evenimentul coorganizat impreuna cu Facultatea de Stiinte Politice din cadrul SNSPA, Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii din cadrul Academiei Romane, Centrul de Cercetare i n Etica Aplicata din cadrul Facultatii de Filosofie, Universitatea din Bucuresti si Facultatea de Relatii Economice Internationale din cadrul ASE, va avea loc in perioada 29 -30 septembrie 2017, la Centrul de conferinte al Rin Grand Hotel din București.

Termenul limita pentru trimiterea aplicatiilor este 27 august.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile site-ul RAYS.

 

Anamaria Gheorghe

Vice-President of the Romanian Association of Young Scholaras (RAYS)

 

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2017

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080