Facultatea de

Geografie și Geologie

ELIBERAREA ADEVERINȚELOR CTP

>>> Calendarul eliberării adeverinţelor CTP

 

 Beneficiază de acest tip de adeverinţe:

1) studenţii români înscrişi la cursuri de zi, buget, la ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat (pentru această categorie, adeverinţele vor fi generate în mod automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri)
2) studenţii bursieri ai statului român (pentru această categorie, adeverinţele vor fi generate în mod automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri)
3) studenţii orfani de ambii părinţi, studenţii din centrele de plasament şi plasament familial (pentru studenţii care fac parte din această categorie şi care sunt la forma de finanţare CU TAXĂ, adeverinţele se eliberează la cerere - la care se anexează documente justificative; pentru cei de la BUGET, adeverinţele vor fi generate în mod automat)

 Software-ul eSIMS nu permite generarea unei adeverinţe la un intervalul mai mic de 25 de zile;
 Adeverinţele sunt valabile 7 zile lucrătoare de la data eliberării;
 Fiecare student va semna în registrul de evidenţă a adeverinţelor;
 Nu se eliberează duplicate!
 Studenţii cu vârsta de peste 26 de ani nu beneficiază de adeverinţe!

 

Eliberarea adeverinţelor

Departamentul de Geografie
Adeverinţele se ridică de la etajul III, sala B 661, între orele 10-16. Fiecare student va semna în registrul de evidenţă a adeverinţelor.

Departamentul de Geologie
Adeverinţele se eliberează în sala B 566, et. II , Departamentul de Geologie, în baza programului afişat de către domnul Cătălin CALU

Chestionar pentru proiectul "Calitate in educatie prin responsabilitate sociala si etica in UAIC"

Stimata Doamna Decan,

Stimate Domnule Decan,

In rezonanta cu mesajul transmis de dna. Prof. Adriana Prodan, legat de proiectul finantat din Fondul de dezvoltare institutionala:  «Calitate in educatie prin responsabilitate sociala si etica in UAIC» care propune crearea si evaluarea unor instrumente utile pentru dezvoltarea culturii calitatii organizationale, prin vectorii responsabilitate sociala si etica, va invitam sa participati si sa diseminati invitatia de participare la un studiu pilot. Chestionarul utilizat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași evaluează gradul de satisfacție al stakeholderi-lor UAIC în raport cu calitatea activităților educationale din perspectiva principiilor de responsabilitate socială și a normelor de etică academica în UAIC

La acest studiu sunt invitati sa participe patru categorii de respondenti – parteneri (din organizatii care colaboreaza cu UAIC, care primesc studenti la stagii de practica, etc), conducere (persoane cu functii de conducere din structurile Facultatii sau ale Universitatii), cadre didactice (cadre didactice titulari si cercetatori), si studenti (de la oricare program de studii la zi sau ID). Va rugam sa transmiteti pe canalele de comunicare specifice invitatia de a participa la acest studiu persoanelor din aceste categorii indicand adresa online la care se gaseste chestionarul relevant fiecarei categorii de respondent, dupa cum urmeaza:

 

Chestionar Studenti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4g0DCmTA5j2rdTico9I--X6mGADsPN0tBwCrQMYYP5f09tQ/viewform?c=0&w=1

 

Vom preleva rezultatele in data de 21 noiembrie la ora 21, dupa care vom realiza o sinteza a rezultatelor care va va fi transmisa si dvs. si va fi facuta disponibila intregii comunitati academice.

 

Cu speranta ca ne vom bucura de sprijinul dvs. pentru succesul acestui studiu pilot,

Daniela Agheorghiesei, directoare de proiect

Ovidiu Gavrilovici, responsabil de activitate A1

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

banner consiliere web 300

 

Desktop background:

1920x1080