Facultatea de

Geografie și Geologie

L’appel à candidatures pour l’édition 2019 en Roumanie du concours Ma thèse en 180 secondes

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous informer du lancement de l’appel à candidatures pour l’édition 2019 en Roumanie du concours Ma thèse en 180 secondes.

Ce concours, organisé par l’Institut français et l’Agence Universitaire de la francophonie, permet aux doctorants des pays francophones de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un public profane et diversifié. Chaque candidat a 3 minutes pour faire un exposé clair, concis et convainquant, le tout avec l’appui d’une seule diapositive. Un jury notera les prestations des candidats et le public donnera également son avis.

Cette année encore le concours aura lieu en Roumanie ! Il se déroulera en plusieurs étapes, les finales régionales à Bucarest, Cluj, Iasi et Timisoara, une finale nationale à Bucarest et enfin la finale internationale à Dakar au Sénégal.

N’hésitez pas à relayer cet appel à candidatures auprès de vos doctorants francophones!

Pour plus d’informations et pour les inscriptions, nous vous invitons à consulter la page dédiée sur notre site:
http://www.institutfrancais.ro/Bucuresti/event/359/Ma_Th%C3%A8se_en_180_Secondes

 

Bien cordialement,

Alexandre COURTOUX
Pôle d’échanges universitaires et scientifiques
Pol universitar stiintific
Chargé de coopération scientifique
Responsabil de cooperare stiintificǎ

INSTITUT FRANÇAIS DE ROUMANIE
INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA
77, bd Dacia - sector 2 - 020051 București
T : (+40) 0374 125 262
P : (+40) 0743 126 284

www.ambafrance-ro.org

www.institutfrancais.ro

Program special al Centrului de învățare pentru sesiune

Având în vedere numărul important de solicitări sosite din partea studenților și tutorilor din mai multe facultăți, cu aprobarea conducerii UAIC, în perioada 19.01.2019-03.02.2019, Centrul de Învățare va fi deschis în intervalul orar 09.00-21.00, inclusiv sâmbăta și duminica, oferind astfel posibilitatea studenților interesați să studieze. Pentru buna derulare a activităților, permanența în Centru în tot acest interval va fi asigurată de studenți voluntari (avem 10, din 5 facultati), iar accesul se va face, în limita locurilor disponibile, pe baza carnetului de student.

Centru sesiune pe alb bun

Taxe de refacere/reevaluare disciplină, recuperare laborator

>>> Taxe 2018-2019

Graficul sesiunii de iarnă (ianuarie-februarie 2019)

Grafic sesiune iarna 2019

Graficul desfăşurării examenului licență/disertație - februarie 2019

Grafic licenta februarie 2019

A XXVI-a editie a Simpozionului National al Studentilor Geografi

Studentii facultatii noastre sunt invitati la cea de-a XXVIa editie a Simpozionului National al Studentilor Geografi ce va avea loc in perioada 30-31 martie 2019 la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti.

Simpozionul se adreseaza studentilor din cadrul ciclurilor de licenta si master din cadrul facultatilor cu profil geografic sau de stiinta mediului.

Informatii despre manifestare puteti gasi in fisierul atasat si pe site-ul dedicat - https://snsgeo.weebly.com/

 

Din partea comitetului de organizare,
Asist. cercet. drd. Ana-Maria Popa

Curs specializare pentru Inspector ISSM

>>> Anunţ curs

ELIBERAREA ADEVERINȚELOR CTP

>>> Calendarul eliberării adeverinţelor CTP

 

 Beneficiază de acest tip de adeverinţe:

1) studenţii români înscrişi la cursuri de zi, buget, la ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat (pentru această categorie, adeverinţele vor fi generate în mod automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri)
2) studenţii bursieri ai statului român (pentru această categorie, adeverinţele vor fi generate în mod automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri)
3) studenţii orfani de ambii părinţi, studenţii din centrele de plasament şi plasament familial (pentru studenţii care fac parte din această categorie şi care sunt la forma de finanţare CU TAXĂ, adeverinţele se eliberează la cerere - la care se anexează documente justificative; pentru cei de la BUGET, adeverinţele vor fi generate în mod automat)

 Software-ul eSIMS nu permite generarea unei adeverinţe la un intervalul mai mic de 25 de zile;
 Adeverinţele sunt valabile 7 zile lucrătoare de la data eliberării;
 Fiecare student va semna în registrul de evidenţă a adeverinţelor;
 Nu se eliberează duplicate!
 Studenţii cu vârsta de peste 26 de ani nu beneficiază de adeverinţe!

 

Eliberarea adeverinţelor începând de luni, 14.01.2019:

Departamentul de Geografie
Adeverinţele se ridică de la etajul III, sala B 661, între orele 10-16. Fiecare student va semna în registrul de evidenţă a adeverinţelor.

Departamentul de Geologie
Adeverinţele se eliberează în sala B 566, et. II , Departamentul de Geologie, în baza programului afişat de către domnul Cătălin CALU

banner web masterate si doctorate

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080