Facultatea de

Geografie și Geologie

Elaborarea Strategiei de Turism a Municipiului Iași și a Zonei Metropolitane Iași

În perioada octombrie-decembrie o echipă formată din cadre didactice și doctoranzi ai Facultății de Geografie și Geologie din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” a avut oportunitatea și plăcerea de a fi parte a demersului de definire a viitorului turismului în Iași prin elaborarea Strategiei de Turism a Municipiului Iași și a Zonei Metropolitane Iași.

Începând de astăzi documentul este public și intră în consultare (10 zile), orice persoană interesată de viitorul turismului în Iași putând trimite observatii, propuneri si sugestii la emailul informatii@primaria-iasi.ro.

http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1520592399-proiect%20hotarare%20strategia%20de%20turism.pdf

Documentul elaborat oferă o analiză obiectivă a situației actuale a turismului în Iași și propune o serie de direcții în vederea dezvoltării turistice durabile a orașului și, implicit, în vederea creșterii vizibilității orașului ca destinație turistică pe plan național și internațional. Cu acest scop, au fost identificate cinci direcții strategice prioritare. Aceste direcții aduc în prim-plan necesitățile de construire a unei imagini de marcă a orașului și de colaborare a actorilor din turismul ieșean în vederea asigurării premiselor de atragere a turiștilor și de menținere a acestora pentru o perioadă cât mai lungă de timp.

Colaborarea cu membri din cadrul Primăria Municipiului Iași și consultările publice cu reprezentanți ai mediului academic, ai administrației publice, ai industriei turistice și ai societății civile au fost esențiale în vederea creării unei strategii solide care să sprijine demersurile de dezvoltare a turismului în Iași în următorii 12 ani.

Echipa de elaborare a strategiei, lect. Univ. dr. Mihai Bulai (UAIC), prof. Univ. Dr. Corneliu Iațu (prorector UAIC), lect. Univ. Dr. Oana Stoleriu (UAIC), asist. Univ. Dr. Lucian Roșu (UAIC), drd. Alexandra Cehan (UAIC), drd. Ema Corodescu-Roșca(UAIC) și Msc. Emanuel Botez (UAIC) mulțumesc tuturor celor implicați până acum și așteaptă sugestii și propuneri în următoarele zile.

strategia de turism

Apelul la candidaturi pentru Proiecte de cooperare in invatamantul universitar, finantate prin Granturile SEE – Mecanismul financiar 2014-2021

Stimati Coordonatori Erasmus+/SEE,

Va aducem la cunostinta ca a fost lansat apelul la candidaturi pentru Proiecte de cooperare in invatamantul universitar, finantate prin Granturile SEE – Mecanismul financiar 2014-2021. Tipurile de proiecte finantate sunt Proiectele de Cooperare Strategica si Proiecte de Cooperare de mici dimensiuni, al caror scop principal il reprezinta modernizarea / inovarea curriculumului, schimbul de bune practici in ceea ce priveste metodele de predare si organizarea de mobilitati de scurta durata pentru studenti si cadre didactice. Printre activitatile care ar putea fi incluse in aceste tipuri de proiecte se numara: mobilitati de scurta durata pentru studenti, programe de studiu intensiv (Scoli de vara), evenimente comune de formare a personalului din universitati, intalniri intre partenerii proiectului pentru activitati de implementare si coordonare.

Perioada minima de desfasurare a unui astfel de proiect este de 6 luni, iar perioada maxima este de 2 ani. Bugetul alocat fiecarui proiect este de minimum 20.000 de euro si de maximum 200.000 de euro, in functie de complexitatea si durata acestuia.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii sunt urmatoarele:

a) Tabelul cu bugetul detaliat solicitat;

b) Diagrama de activitati;

c) Declaratia de onoare a reprezentantului legal al institutiei solicitante (document care va fi tiparit, semnat, stampilat, scanat si incarcat).

d) In cazul existentei unui partener VET din Elvetia, copia acordului de cooperare cu Liechtenstein.

Candidatura completata in limba engleza trebuie trimisa online, utilizand instumentul de aplicare disponibil la adresa www.eea4edu.ro

Termenul limita de depunere a candidaturii este 27.04.2018, ora 22.00.

Daca doriti sa depuneti un astfel de proiect, va rugam sa ne aduceti o fisa de proiect (model atasat) pentru a o supune atentiei B.E.C.A., in vederea obtinerii declaratiei de onoare a reprezentantului legal (conform hotararii B.E.C.A. 64/16.11.2017).

Informatii suplimentare privitoare la candidatura, precum si Ghidul Candidatilor 2018, puteti gasi la urmatoarele adrese:
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018_Fisiere_RO/CALL_HE_COOP_2018_RO.pdf

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018_Fisiere_EN/GUIDE_Coop_2018_EN.pdf

Va rugam sa difuzati acest mesaj tuturor profesorilor din cadrul facultatii din care faceti parte.

Cu respect,
Alexandra Teodorescu

Erasmus+ Office
Department of International Relations
Alexandru Ioan Cuza University of Iași
Bd. Carol I no. 11, 700506 Iași, Romania
alexandra.teodorescu@uaic.ro

Tel. + 40 232 201021

 

Lecturer Dr. Mihai BULAI
Vice-Dean for International Relations
Erasmus+ Coordinator for Internships
=====================================
Tel. 40232201102, int. 2529
Faculty of Geography and Geology
Alexandru Ioan Cuza University of Iași
First University of Romania
www.uaic.ro

Call for post-doctoral positions at University of Hradec Kralove, Czech Republic

Dear partner,

On behalf of the University of Hradec Kralove, Czech Republic, I would like to announce a call for post-doctoral positions at our university. The deadline for the call is 15th March and we invite scholars from your university to participate. Please, see the attachment below for details.

 

Download

 

Kind regards

Martin Sedlacek
Head of project department

University of Hradec Kr�lov�
Rokitansk�ho 62
500 03 Hradec Kr�lov�
Czech Republic
www.uhk.cz

International Scientific and Practical Conference of students, post-graduate students and young researchers «Region-2018: Human-Geographical aspects» (April 3 - 4, 2018)

The Department of Human Geography and Regional Studies, Faculty of Geology, Geography, Recreation and Tourism, V.N. Karazin Kharkiv National University (Ukraine) invites you and your colleagues to take part in the International

Scientific and Practical Conference of students, post-graduate students and young researchers «Region-2018: Human-Geographical aspects» (April 3 - 4, 2018)

The call papers on the conference is in the attached file. Deadline for submission papers for participation in the conference – March 15, 2018.

As well as we inform you that the department releases the scientific journal «JOURNAL OF HUMAN GEOGRAPHY», included in the scientometric bases *Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index,
Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, Cite Factor, Research Bible, OAJI, ERIH PLUS, DOAJ. *Requirements to manuscripts see the following:

http://hgj.univer.kharkov.ua/index.php/en/submission-requirements-and-conditions-of-paper-acceptance/author-guidelines

Deadline for submission papers in the journal – March 15, 2018.

Also we offer you to familiarize with research fields of the department.

Our department deals with researches in the field of human (social) geography, regional development and territory planning, geodemography and urban geography, social development monitoring, estimation of tourist and recreational potential and tourist activity optimization, etc.

Among the directions of the department's work, it is necessary to highlight the following research:

  • migration processes in Ukraine and the world; their causes and socio-economic consequences, forecasting and modeling of migration processes. The search for ways to regulate the migration of the population, the problems of settlers, ways to solve them, peculiarities of the settlers adaptation, their socioeconomic security, etc.;
  • planning of urban space, zoning of the territory in accordance with its functional features, ways to optimize the city's infrastructure in accordance with the needs of population and economy, identifying possible ways and recommendations for the formation of cities as "smart-city", "creative-city", "green -city», «inclusive cities», etc.;
  • research of the tourist and recreational potential of the region, development of various types of tourism, including green tourism, rural tourist estates, infrastructure changes in rural areas;
  • territorial organization of rural areas of the region, problems of depressed rural areas, solutions, optimization of agricultural production in a region based on the development of farming, attracting investment, justifying the change in the specialization of agricultural production, prospects for farming development, justifying new directions for development, improving infrastructure, etc. ;
  • GIS in education and science, application of GIS technologies, work with GIS tools;
  • Development of methodology for human geography.

Our department participated in the development Kharkiv Development Strategy-2020, especially in such directions: population and region’s settlement system, educational system and healthcare, social infrastructure and population social security, cross-border cooperation, agriculture and agro-industrial complex, tourist attractiveness of a territory.

We have worked out a list of original methods:

  • spatial analysis – construction the surface of interaction and spatial impact of the socio-geographical objects (settlements of different ranks, separate elements of the social and industrial infrastructure, etc.).
  • analysis the state, dynamic and development monitoring of the socio-geographical objects (modeling of trajectory development, identification the level and pace development, deviations from the optimal trajectory, progressive and regressive development phases, correction of the managed decisions;
  • multidimension classification of socio-geographical system on different system development indicators (estimation the systems evolution potential, specialization of systems, specificity of development).

The indicated methods were tested by our researchers, PhD students and doctoral students in the researches of region’s social and demographical development, investment attractiveness and territory competitiveness, cross-border cooperation, depressive and old industrial regions development, agriculture and ecologically balanced husbandry, tourist and recreational potential, transport system, educational system, healthcare, religion and cultural sphere, geoecological situation, infrastructure with use of GIS-technologies, etc.

If some of the listed directions or activities are similar to yours we will glad to cooperate.

The web-site of the department:

http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/index.php?lang=en

For more information writhe to the following addresses:

chseg@karazin.ua – on the publishing manuscripts to the journal;

konfregion@ukr.net – on participation in the conference;

ludmila.nemets@karazin.ua, soc-econom-region@karazin.ua, – on issues of cooperation.

 

Sincerely, Liudmyla Niemets,

Head of the Department of Human Geography and Regional Studies,

School of Geology, Geography, Recreation and Tourism,

V.N. Karazin Kharkiv National University

Теl.: +38 (057) 707-52-74

E-mail: soc-econom-region@karazin.ua

Înființarea unui nou punct de lucru pentru eliberarea abonamentelor studențești

În perioada 5-15 martie 2018 (în intervalul orar 8:00 – 16:00, cu excepţia zilelor de sâmbăta și duminică), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” împreună cu Compania de Transport Public Iași va înfiinţa un punct de lucru suplimentar pentru eliberarea abonamentelor studențești în spațiul “La Balena” din Campusul Studențesc „Titu Maiorescu”.

 

Sursa: http://360.uaic.ro/blog/2018/03/01/infiintarea-unui-nou-punct-de-lucru-pentru-eliberarea-abonamentelor-studentesti/

Bursele Every Can Counts

La opt ani de la lansarea programului european Every Can Counts în România, program care sprijină reciclarea dozelor din aluminiu la nivel naţional, Asociaţia Alucro oferă opt burse a câte 1400 lei pentru cei mai creativi studenţi pasionaţi de protecţia mediului, în cadrul competiţiei Bursele Every Can Counts.

Tema ediţiei din acest an este propunerea unei campanii pentru implementarea programului de colectare a dozelor din aluminiu Every Can Counts în facultatea la care studentul este înscris şi implementarea acesteia, dacă propunerea este aleasă câştigătoare. Termenul limită pentru înscriere în competiţie este 18 mai 2018.

Regulamentul complet privind desfăşurarea competiţiei este disponibil pe www.everycancounts.ro.

 

>>> Descărcare materiale

 

 

Andreea Lapadatu

Responsabil Proiecte

address: Calea Mosilor, Nr. 88, Sc. F, Apt. 74, Sector 3, Bucuresti

e-mail: office@imagefactory.ro

phone/fax: 031.107.41.73

mobile: 0727.342.462

web: www.imagefactory.ro

facebook: @MediaImageFactory

Extended deadline: Graz International Summer School Seggau 2018 / Austria

The deadline for the Graz International Summer School Seggau 2018 has been extended.
New deadline: March 9th, 2018.
 
 
Dear colleagues,
Dear partners,
 
In the name of Prof. Roberta Maierhofer, the academic director of the Graz International Summer School Seggau, we would like to provide you with more information about our program. Enclosed please find a short ‘pitch’ email for your use. Please feel free to forward this to students who could be interested in our program. We are also attaching our web flyer to this email. We would be very happy to welcome students from your university in Seggau at our beautiful castle campus, and look forward to having them participate.
 
For our CEEPUS Partner Institutions, CEEPUS scholarships are available and for our CEEPUS Partner Countries, CEEPUS Freemover scholarships, so please encourage your students to apply.
Further information can be found here:
 
Thank you very much for sharing this broadly!
 
All the best from Graz,
Eva-Maria Trinkaus, Ulrike Grassberger and Ursa Marinsek
for the Summer School Team
 
Are you ready for a once in a lifetime summer school experience?
Challenge your understanding of the world and immerse yourself in a cutting-edge international academic environment.
Already curious? Watch our short clip here https://www.youtube.com/watch?v=xRFAUe59bew&t
 
Graz International Summer School Seggau 2018 (GUSEGG)  for internationally oriented, highly motivated students from all disciplines and all levels  MEDITATING AND MEDIATING CHANGE:  STATE – SOCIETY – RELIGION  July 1 - 14, 2018 Seggau Castle, Leibnitz, Austria
 
 
You can earn university credits (6 ECTS).
Deadline: March 9th, 2018
 
Detailed information about the summer school program:
Graz International Summer School Seggau
instagram
 
Apply now and experience two unforgettable weeks in Austria!
 

University of Graz opportunities for PostDocs and PhD students

Dear Erasmus partner,
Please find attached information on Marie Skłodowska-Curie Actions at the University of Graz as opportunities for PostDocs and PhD students.

We would be grateful if you could disseminate this information to the relevant groups and units at your university.

For any questions please feel free to contact Mr. Mario Mueller:
mario.mueller@uni-graz.at

Thank you in advance and kind regards,
Diana Afrashteh

 

>>> Download details

 

******************************************************************

Mag. Diana Afrashteh, MA

Erasmus Institutional Coordinator
Buero fuer Internationale Beziehungen / Office of International Relations Universitaet Graz

Mailing address: Universitätsplatz 3
Visiting address: Strassoldogasse 10/P
8010 Graz/Austria
Ph: +43-316-380-1247; Fax +43-316-380-9155 & +43-316-380-9156 diana.afrashteh@uni-graz.at; http://international.uni-graz.at/

 

bun venit banner web 300

banner admitere

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080