Facultatea de

Geografie și Geologie

Dezbateri Interculturale

În fiecare săptămână la UAIC cu studenți de la toate facultățile.

Activitatea va începe joi pe 25 octombrie.

 

Afis Dezbateri Interculturale

Alegeri studenţeşti pentru reprezentantul specializării INGINERIE GEOLOGICĂ în cadrul Consiliului Facultăţii de Geografie şi Geologie

Stimaţi studenţi!

ALEGERILE PENTRU STUDENTUL REPREZENTANT ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE ȘI GEOLOGIE, TURUL DOI, PENTRU DOMENIUL INGINERIE GEOLOGICĂ, VOR FI ORGANIZATE ASTFEL:

LUNI, 22.10.2018, ORELE 10.00 – 12.00, ÎN SALA B431 (lângă Secretariat)

Regulamentului de alegere a reprezentantilor studentilor îl puteti consulta la adresa:

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Regulamentul-Serviciilor-pentru-Studenti-modificat-27-05-2014.pdf

 

COMISIA DE VALIDARE A ALEGERILOR

Eliberarea abonamentelor CTP

eliberare ctp 2018

Lansare GEODA - 2018-2019

Anunt deschidere GeoDA

Actualizarea datelor studenților din Republica Moldova și Ucraina

Studenţii din Republica Moldova/Ucraina sunt rugaţi să se prezinte de urgenţă la secretariat, pentru actualizarea datelor solicitate de Serviciul Imigrări.

Cei care nu se pot prezenta personal pot trimite prin email o copie după permisul de şedere precum şi adresa din Iaşi pentru anul universitar 2018-2019 (de ex. cămin, nr. cameră).

Procedura de restituire a taxei de şcolarizare (pentru studenţii care iniţial au ocupat locurile cu taxă, iar ulterior au fost admişi la buget)

Procedura de restituire a taxei de şcolarizare (pentru studenţii care iniţial au ocupat locurile cu taxă, iar ulterior au fost admişi la buget)

1) Cererile pentru restituirea taxei de şcolarizare (500 de lei) vor fi depuse la Secretariat în perioada 2 – 12 octombrie 2018, în intervalul orar 13.00- 15.00.

Formularul poate fi descărcat de pe site-ul facultăţii, secţiunea Documente utile;


2) Studenţii respectivi vor achita la casieria facultăţii (etajul III) taxa de înmatriculare la buget (50 de lei), iar chitanţa se va ataşa la cerere;


3) În intervalul 15 – 19 octombrie cererile vor fi centralizate şi avizate de către conducerea facultăţii. Ulterior, acestea vor fi predate Departamentului Financiar-Contabil al Universităţii, în vederea efectuării viramentelor, conform planificării stabilite de către D.F.C.;


4) Taxa de şcolarizare se va restitui DOAR prin VIRAMENT BANCAR. Studenţii vor ataşa la cerere şi un EXTRAS DE CONT.

 

DECAN,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

 

SECRETAR ŞEF,
Maria REBEGEA

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080