Facultatea de

Geografie și Geologie

Calendar Alegeri U.A.I.C.

4 octombrie - 10 octombrie: depunerea candidaturilor pentru Senat şi Consilii (5 zile lucrătoare)

11 octombrie - 15 octombrie: campanie electorală în facultăţi (3 zile lucrătoare)

16 octombrie: alegeri în facultăţi pentru desemnarea propunerilor în Senat şi turul I Consilii

17 octombrie - 19 octombrie: campanie electorală în Universitate (3 zile lucrătoare)

22 octombrie: turul I alegeri generale pentru Senat pe Universitate ( se vor desfăşura maxim 2 ore)

23 octombrie: turul II pentru Consilii si turul II pentru alegerile generale pe Universitate pentru Senat

24 octombrie: rezultate finale după contestaţii (24 de ore de la închiderea urnelor)

25 octombrie: validarea alegerilor în cadrul şedintei de Senat.

Afis 1 alegeri 2018

 

„BINE DE ŞTIUT” LA ÎNCEPUT DE AN UNIVERSITAR

  • De unde te poți informa:
  1. Site-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI
  2. Site-ul Facultăţii de Geografie şi Geologie
  3. Pagina de Facebook a Facultății

 

Regulamentele de activitate didactică pentru studiile universitare de licenţă şi masterat se găsesc pe site-ul universităţii. Tot aici gasiţi şi Regulamentul de acordare a burselor de studiu şi a burselor sociale. http://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/

·     Studenţii sunt repartizaţi pe grupe de studiu. Listele cu repartizarea studenţilor în grupe sunt afişate la avizierele departamentelor (Departamentul de Geografie, etajul III, Departamentul de Geologie, etajul II);

·     Fiecare grupă de studiu va fi îndrumată de un cadru didactic tutore (îndrumător de an);

·   În cadrul fiecărei grupe se va desemna un Şef de grupă (numele, prenumele, adresa de e-mail şi nr. de telefon al şefului de grupă se comunică la secretariat de către îndrumătorul de an sau chiar de studentul ales). Şeful de grupă va fi reprezentantul colegilor la secretariat cu probleme studenţeşti;

·  Studenţii din anul I vor primi carnete de student şi legitimaţii de călătorie pentru CFR. Eliberarea documentelor (carnet de student, legitimaţie de transport) se va face prin şefii de grupă, după semnarea deciziilor de înmatriculare. Responsabili: şefii de grupă;

·     Atenţie:  repartizarea pe locurile finanţate de la bugetul de stat se efectuează la începutul fiecărui semestru, pe baza punctajului obţinut în semestrul anterior.

·     Studenţii care solicită eliberarea unei adeverinţe, pot completa în holul secretariatului adeverinţa care va fi ridicată a doua zi.

·     Bursele se distribuie numai prin virament bancar pe baza unui card. Toţi studenţii din anul I îşi vor deschide un cont la una din băncile cu care lucrează Universitatea: BRD, BCR, Banc Post, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, ING, Piraeus Ban, Alpha Bank;

·     Studentul se prezintă la secretariat cu C.I. (anul I) sau carnetul de student (anii mari);

·     Carnetele studenţilor din anii II, III vor fi colectate de către şefii de grupă şi depuse la secretariatul facultăţii pentru vizat;

·     Începând cu anul universitar 2017/2018, toţi studenţii (din toţi anii de studii) vor primi legitimaţii de călătorie pentru CFR. Şefii de grupă din anii II şi III vor aduna de la colegi vechile legitimaţii, precum şi câte o fotografie.

·     Gestiunea studenţilor se face prin programul E-SIMS – După înmatriculare, studenţii vor fi introduşi în baza de date E-Sims şi vor putea să-şi verifice notele pe adresa http://simsweb.uaic.ro/. La secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie se pot semnala eventualele erori legate de datele personale din baza de date. Vor fi afişate în timp util informaţii referitoare la modul de accesare a contului personal în programul E-SIMS.

·     Studenţii anului I cu situaţie materială precară pot depune dosar de bursă socială. Perioada depunerii se va anunţa din timp la avizierul facultăţii. Dosarul va conţine conform regulamentului următoarele documente:

  http://www.uaic.ro/studenti/burse/

·     Studenţii sunt obligaţi să-şi verifice în fiecare semestru situaţia şcolară în programul E-SIMS! Eventualele erori nesemnalate în timp pot avea consecinţe nedorite (pierderea locului la buget, pierderea dreptului la bursă, pierderea locului la cazare, exmatriculare!!! - http://simsweb.uaic.ro/)

Hotărîrea Consiliului Facultăţii  nr. 3 din 21.04.2010:

·     În decursul a două saptămâni de la finalizarea sesiunii de restanţe, studentul are obligaţia de a-şi verifica notele şi de a sesiza la secretariatul facultăţii orice eroare depistată  (trecerea unei note, corectarea ei, etc).

·     După această data nota nu se ia în calcul. Aceasta se poate trece în catalog doar în următoarea sesiune.

·     La întocmirea listelor buget-taxă, dacă există specializări unde studenţii au punctaj zero, locurile bugetate pot fi redistribuite altor specializări respectiv studenţilor care au punctaj mare.

·     La începutul fiecărui semestru, studenţii sunt obligaţi să completeze fişa de înscriere (necompletarea fişei constituie motiv de exmatriculare, conform Regulamentului privind desfăşurarea activităţii didactice).

·     Este datoria studentului să se informeze  prompt asupra a ceea ce li se aduce la cunoştinţă prin avizierul facultăţii sau  pagina web a facultăţii http://geo.uaic.ro

·     Important! La disciplinele Practica geografică/geologică/geochimică nu se admit absenţe întrucât activitatea de practică nu se reface.

·     Taxa de şcolarizare pe semestrul I (2017-2018):

-     1450 lei – la departamentul de Geografie.

-     1500 lei – la departamentul de Geologie.

Casieria facultăţii este situată la etajul III, Departamentul de Geografie.

·     Taxa de şcolarizare aferentă semestrului I va fi achitata în 2 tranşe astfel:

-     50% până la data de 31 octombrie 2018;

-     50% până la data de 15 ianuarie 2019.

Pentru semestrul al II-lea: 50% până la data de 15 martie 2019; 50% până la data de 15 mai 2019. Studenţii care nu respectă aceste prevederi nu vor fi primiţi în sesiunea de examene, urmând a fi exmatriculaţi.

·     Copia chitanţei cu plata taxei de şcolarizare se va depune în în holul secretariatului;

·     La secretariat programul de lucru cu studenţii este între orele 1300 – 1600 . Vă rugăm să respectaţi programul!

 

Conducerea Facultăţii de Geografie şi Geologie urează tuturor studenţilor un an bun, fără restanţe şi fără probleme deosebite!!!

Devino absolvent al Facultăţii de Geografie şi Geologie din Iaşi!- GeoDA

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi- SGNU

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Titlul subproiectului: Devino absolvent al Facultăţii de Geografie şi Geologie din Iaşi!- GeoDA

Acord de grant nr. 31/SGU/NC/I din 17.10.2017

Devino absolvent al Facultăţii de Geografie şi Geologie din Iaşi!- GeoDA

Ești student la licență, masterand sau doctorand în cadrul Facultății de Geografie și Geologie?

Vino în echipa GeoDA!

Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi invită studenții eligibili să-şi exprime interesul de a participa la concursul de selecție a 5 consultanți individuali.

Ce face un consultant individual în cadrul programului GeoDA? Desfăşoară programe remediale dedicate disciplinelor critice și realizează întâlniri cu tematica „Învăţăm împreună" cu studenții de anul I; realizează activităţi de îndrumare şi sprijin pentru studenţii aflaţi în risc de abandon; organizează workshop-uri în vederea generării motivaţiei de a continua traseul de studii universitare; organizează, în colaborare cu LSGG, întruniri/seminarii pentru consolidarea motivaţiei de a continua traseul universitar la Facultatea de Geografie şi Geologie.

Criterii de Calificare şi Selecţie:

- Studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă, master sau doctorat în cadrul Universităţii „Alexandru loan Cuza" din Iaşi;

- Studenţi cu situaţii şcolare bune şi foarte bune;

- Studenţi înscrişi în ligi studenţeşti şi/sau care desfăşoară activităţi de voluntariat;

- Studenţi care au experienţă în organizare de evenimente;

- Studenţi care au mai fost implicaţi în derularea programului GeoDA, a unor proiecte sau activităţi similare celor din cadrul sub-proiectului;

- Studenţi cu recomandări (din partea cadrelor didactice) care dovedesc că au dat dovadă de comportament adecvat şi exemplar în spaţiul universitar.

Studenții interesaţi sunt invitaţi să depună o scrisoare de interes însoţită de CV, o scrisoare de recomandare şi o copie a actului de identitate. Pentru a valida informaţiile prezentate în CV, se vor ataşa documente justificative (diplome, foaie matricolă, certificate, adeverinţe, contracte similare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a criteriilor de calificare şi selecţie. Toate documentele menţionate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original sau prin poştă sau prin e-mail) până la data de 08.10.2018, ora 16:00.

Persoane de contact: lect.univ.dr Alexandru BĂNICĂ, lect. univ. dr. Marinela ISTRATE

Adresă: Facultatea de Geografie şi Geologie Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700505, etaj 3, birou 650a, Iaşi, Tel: 0745 873 390

E-mail: rosegeoda@gmail.com, alexandrumvbanica@gmail.com, marinelaistrate75@yahoo.com

 

>>> Mai multe detalii

Procedura de restituire a taxei de şcolarizare (pentru studenţii care iniţial au ocupat locurile cu taxă, iar ulterior au fost admişi la buget)

Procedura de restituire a taxei de şcolarizare (pentru studenţii care iniţial au ocupat locurile cu taxă, iar ulterior au fost admişi la buget)

1) Cererile pentru restituirea taxei de şcolarizare (500 de lei) vor fi depuse la Secretariat în perioada 2 – 12 octombrie 2018, în intervalul orar 13.00- 15.00.

Formularul poate fi descărcat de pe site-ul facultăţii, secţiunea Documente utile;


2) Studenţii respectivi vor achita la casieria facultăţii (etajul III) taxa de înmatriculare la buget (50 de lei), iar chitanţa se va ataşa la cerere;


3) În intervalul 15 – 19 octombrie cererile vor fi centralizate şi avizate de către conducerea facultăţii. Ulterior, acestea vor fi predate Departamentului Financiar-Contabil al Universităţii, în vederea efectuării viramentelor, conform planificării stabilite de către D.F.C.;


4) Taxa de şcolarizare se va restitui DOAR prin VIRAMENT BANCAR. Studenţii vor ataşa la cerere şi un EXTRAS DE CONT.

 

DECAN,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

 

SECRETAR ŞEF,
Maria REBEGEA

Festivitatea de deschidere a anului universitar la Facultatea de Geografie şi Geologie - 2018-2019

anunt deschidere an univ facultate 2018

Deschiderea anului universitar 2018-2019

anunt deschidere an univ 2018

Andrés Rodríguez-Pose (Professor of Economic Geography at the London School of Economics) is the first keynote speaker of the 2018 “Dimitrie Cantemir” Geographical Conference

The Department of Geography at the UAIC is pleased to announce that Andrés Rodríguez-Pose (Professor of Economic Geography at the London School of Economics) is the first keynote speaker of the 2018 “Dimitrie Cantemir” Geographical Conference. Andrés Rodríguez-Pose is one of the most inspiring and influential professors in the field of Regional Studies and Regional Science. He recently received ERSA Prize in Regional Science (2018) for ‘his outstanding contribution to pushing the boundaries of regional science’ and for his career which ‘shows a perfect match between scientific contribution, contribution to society/policy, and contribution to the regional science community’ (Jury of the ERSA Prize Committee).

His keynote speech at the 38th Edition of the “Dimitrie Cantemir” Geographical Conference will detail one of his most recent scientific achievements: The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it). The results are of great importance for eastern European peripheral countries and regions. They consist in ground-breaking and cutting-edge research findings on fundamental issues explaining the causes and consequences of territorial inequalities, the rise of populism and “what to do about it”.

Key biographical information: Andrés Rodríguez-Pose is the immediate Past President of the Regional Science Association International (2015-2017). He served as Vice-President of the RSAI in 2014 and has also been Vice-President (2012-2013) and Secretary (2001-2005) of the European Regional Science Association. He is a regular advisor to numerous international organizations, including the European Commission, the European Investment Bank, the World Bank, the Cities Alliance, the OECD, the International Labour Organization, the Food and Agriculture Organization, the Inter-American Development Bank, and the Development Bank of Latin America. He is an editor of Economic Geography and sits on the editorial board of 33 other scholarly journals, including many of the leading international journals in economic geography, human geography, regional science, and management. He is a former holder of a European Research Council (ERC) Advanced Grant and the only social scientist to have been awarded the Royal Society-Wolfson Research Merit Award. (http://personal.lse.ac.uk/rodrigu1/)

ARP 01 mediu 01

Scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe

Dear Madam or Sir,

The Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) would like to ask you to pass this information to your students and other parties interested:

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2019/20 via BAYHOST.

Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian universities.

Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts 735,--€ per month.

One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.

Enclosed is our flyer and further information can be found on the BAYHOST

>>> Download Flyer

website: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

The application deadline for first time applications is the 1st December 2018 (date of receipt!).

I will appreciate if you forward the call for application to all students / persons who might be interested and publish the information on your website.

You are also welcome to share the call for application on facebook: https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705

Additionally, we could send you some flyers by separate post on request. If you have further questions or comments, please do not hesitate to contact us.

 

Yours sincerely,

Katrin Döppe BAYHOST

scholarship programs

bun venit banner web 300x250

banner admitere

precazare2

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080