Facultatea de

Geografie și Geologie

În luna august nu se eliberează acte de studii

anunt acte august

Precazare doctoranzi

Doctoranzii interesaţi de cazare pentru anul universitar 2018-2019 sunt rugaţi să bifeze această solicitare pe site-ul www.geo.uaic.ro la secţiunea “PRECAZARE” .

Termenul este 03.IX. 2018

Sesiune specială pentru studenții care au beneficiat de stagii Erasmus+ în anul academic 2017-2018

Sesiunea specială pentru studenții care au beneficiat de stagii Erasmus+ în anul academic 2017-2018 se va desfășura în 2 etape:

  • etapa 1 (cu un număr foarte mic de examene) în intervalul 3 - 7 septembrie 2018, pentru studenții în ani terminali, în vederea susținerii restanțelor și/sau a examenului de finalizare a studiilor de licență și masterat;
  • etapa 2 (majoritatea examenelor) în intervalul 17-21 septembrie 2018, pentru toți ceilalți studenți, de la toate nivelurile și toți anii de studiu.

Eliberarea ADEVERINŢELOR DE ABSOLVENT

[update 13.07.2018]

Începând cu data de 13.07.2018 se eliberează și adeverințele de absolvent pentru studii universitare de master.

 

Începând cu data de 10 iulie 2018, se eliberează ADEVERINŢELE DE ABSOLVENT (pentru studii universitare de licenţă)

 

Documente necesare:

  1. Cartea de identitate;
  2. Fişa de lichidare vizată;
  3. Procură notarială - DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE ACTELE DE STUDII SUNT RIDICATE DE O ALTĂ PERSOANĂ DECÂT TITULARUL. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul. În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Facultatea de Geografie şi Geologie. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită de la Secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie (diplomă de bacalaureat, foaie matricolă, adeverinţă de absolvent, etc.). De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

  

În atenţia absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă/disertaţie!

 

Adeverinţa de absolvire (licenţă/master) este valabilă până la eliberarea Diplomei de licenţă/master şi a suplimentului la diplomă.

Diploma de licenţă/master se va elibera după cel puţin 12 luni de la susţinerea examenului de licenţă/master, de la Biroul Acte de Studii (http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/).

Până atunci, adeverinţa de absolvire (licenţă/master) reprezintă actul de studiu care dovedeşte absolvirea studiilor universitare de licenţă/master (atenţie la folosirea documentului original! – în situaţia pierderii/distrugerii adeverinţei în original, eliberarea duplicatului se va realiza conform O.M. nr. 657/24.11.2014).

În cazul participării la concursul de admitere la master, adeverinţa de absolvire (licenţă) în original se va depune la dosarul de admitere. De aceea, înainte de depunere, este recomandat să faceţi câteva copii xerox ale adeverinţei, în cazul în care veţi avea nevoie de dovada finalizării studiilor universitare de licenţă (de ex: la angajare).

Conferinta Nationala a Scolilor Doctorale din Consortiul Universitaria, Editia I, 31 octombrie-3 noiembrie 2018

Conferinta Nationala a Scolilor Doctorale din Consortiul Universitaria, Editia I, va loc in perioada 31 octombrie-3 noiembrie 2018, la Iasi.

>>> Invitatie

International Scientific Conference on "Energy and Climate Change"

The PROMITHEAS Network is organizing for the 11th (eleventh) year the International Scientific Conference on "Energy and Climate Change" during 10-12 October 2018 in Athens (Greece).

The Conference is under the aegis of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC), the United Nations Academic Impact (UNAI) and the Hellenic General Secretariat of Research and Technology (GSRT).

The first day under the title «3rd Green Energy Investments Forum» aims at the reinforcement of regional cooperation among the BSEC Member States targeting the attraction of “green investments” with emphasis on the sector of energy efficiency.

The Forum is organized by the Energy Policy and Development Centre (KEPA) of the National and Kapodistrian University of Athens and the International Permanent Secretariat of BSEC, while representatives from governments, multilateral banks, organizations and businesses that deal with green energy issues have been invited to present policies and activities.

In this framework, KEPA invites companies from Greece and the BSEC Member States to participate at the Forum by presenting their activities and plans in regional scale.

On the second day, scientific papers will be presented, after their successful peer-review by members of the Scientific Committee of the Conference. The papers concern issues related to energy policy, energy efficiency, renewable energy sources, bio-fuels, climate mitigation and adaptation policies, sustainable development. The participating speakers come from Hellenic and foreign universities, academies and research entities. Accepted abstracts are uploaded at the web-site of the event.

The third day with the title «Brokerage event» is divided into two parts. During the first part, presentations of projects – funded by Hellenic and international entities/programs - and their outcomes will take place. The second part concerns the presentation of open calls followed by discussions among participants for cooperation and submission of proposals (Horizon 2020, Interreg, etc). Accepted abstracts are uploaded at the web-site of the event.

The whole event is held in English language.

Please find more details regarding participation at the attached brochure.

The web-site of the event is: https://promitheasconference.wordpress.com/open-calls-deadlines/

 

For any questions please contact us at promitheasnews@kepa.uoa.gr

Please note that:

1. Your e-mails will not be used for commercial reasons, but only for sending you information about conferences, training events, editions, journals and newsletters for energy and climate change issues.

2. Your e-mails will not be transferred to third persons or institutes and

3. Your e-mail will be deleted from the list upon your request. Please have in mind that you may receive this e-mail from another source or at a different e-mail than your current one.

Olimpiada Internațională Balcanică de Geografie

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie organizează, în parteneriat, Olimpiada Internațională Balcanică de Geografie, ediția a IV-a, în perioada 24-29 iunie 2018.

www.bgo.sgr-iasi.ro

 

 

Balcaniada 2018

Ziua Tinerilor Geomorfologi din Romania

AGR va propune un cadru convivial in care tinerii geomorfologi (sub 25 de ani in acceptiunea IAG) sa-si prezinte studiile de geomorfologie realizate pana in prezent sau cele in curs de finalizare/realizare organizand la Cluj Napoca pe 13 iulie 2018 Ziua Tinerilor Geomorfologi din Romania. Mai multe detalii gasiti in circulara din link:
 
 
 

banner web masterate si doctorate

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080