Facultatea de

Geografie și Geologie

Devino absolvent al Facultăţii de Geografie şi Geologie din Iaşi!- GeoDA

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi- SGNU

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Titlul subproiectului: Devino absolvent al Facultăţii de Geografie şi Geologie din Iaşi!- GeoDA

Acord de grant nr. 31/SGU/NC/I din 17.10.2017

Devino absolvent al Facultăţii de Geografie şi Geologie din Iaşi!- GeoDA

Ești student la licență, masterand sau doctorand în cadrul Facultății de Geografie și Geologie?

Vino în echipa GeoDA!

Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi invită studenții eligibili să-şi exprime interesul de a participa la concursul de selecție a 5 consultanți individuali.

Ce face un consultant individual în cadrul programului GeoDA? Desfăşoară programe remediale dedicate disciplinelor critice și realizează întâlniri cu tematica „Învăţăm împreună" cu studenții de anul I; realizează activităţi de îndrumare şi sprijin pentru studenţii aflaţi în risc de abandon; organizează workshop-uri în vederea generării motivaţiei de a continua traseul de studii universitare; organizează, în colaborare cu LSGG, întruniri/seminarii pentru consolidarea motivaţiei de a continua traseul universitar la Facultatea de Geografie şi Geologie.

Criterii de Calificare şi Selecţie:

- Studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă, master sau doctorat în cadrul Universităţii „Alexandru loan Cuza" din Iaşi;

- Studenţi cu situaţii şcolare bune şi foarte bune;

- Studenţi înscrişi în ligi studenţeşti şi/sau care desfăşoară activităţi de voluntariat;

- Studenţi care au experienţă în organizare de evenimente;

- Studenţi care au mai fost implicaţi în derularea programului GeoDA, a unor proiecte sau activităţi similare celor din cadrul sub-proiectului;

- Studenţi cu recomandări (din partea cadrelor didactice) care dovedesc că au dat dovadă de comportament adecvat şi exemplar în spaţiul universitar.

Studenții interesaţi sunt invitaţi să depună o scrisoare de interes însoţită de CV, o scrisoare de recomandare şi o copie a actului de identitate. Pentru a valida informaţiile prezentate în CV, se vor ataşa documente justificative (diplome, foaie matricolă, certificate, adeverinţe, contracte similare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a criteriilor de calificare şi selecţie. Toate documentele menţionate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original sau prin poştă sau prin e-mail) până la data de 08.10.2018, ora 16:00.

Persoane de contact: lect.univ.dr Alexandru BĂNICĂ, lect. univ. dr. Marinela ISTRATE

Adresă: Facultatea de Geografie şi Geologie Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700505, etaj 3, birou 650a, Iaşi, Tel: 0745 873 390

E-mail: rosegeoda@gmail.com, alexandrumvbanica@gmail.com, marinelaistrate75@yahoo.com

 

>>> Mai multe detalii

precazare2

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080