Facultatea de

Geografie și Geologie

Procedura de restituire a taxei de şcolarizare (pentru studenţii care iniţial au ocupat locurile cu taxă, iar ulterior au fost admişi la buget)

Procedura de restituire a taxei de şcolarizare (pentru studenţii care iniţial au ocupat locurile cu taxă, iar ulterior au fost admişi la buget)

1) Cererile pentru restituirea taxei de şcolarizare (500 de lei) vor fi depuse la Secretariat în perioada 2 – 12 octombrie 2018, în intervalul orar 13.00- 15.00.

Formularul poate fi descărcat de pe site-ul facultăţii, secţiunea Documente utile;


2) Studenţii respectivi vor achita la casieria facultăţii (etajul III) taxa de înmatriculare la buget (50 de lei), iar chitanţa se va ataşa la cerere;


3) În intervalul 15 – 19 octombrie cererile vor fi centralizate şi avizate de către conducerea facultăţii. Ulterior, acestea vor fi predate Departamentului Financiar-Contabil al Universităţii, în vederea efectuării viramentelor, conform planificării stabilite de către D.F.C.;


4) Taxa de şcolarizare se va restitui DOAR prin VIRAMENT BANCAR. Studenţii vor ataşa la cerere şi un EXTRAS DE CONT.

 

DECAN,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

 

SECRETAR ŞEF,
Maria REBEGEA

precazare2

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080