Facultatea de

Geografie și Geologie

Banner10motive
BannerDeCeGeologie

ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR DOCTORANZI, ÎN CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

În atenția doctoranzilor de la domeniile Geografie, Geologie și Știința Mediului

  1. În ședința CSUD din data de 22.06.2017, s-a aprobat înființarea ȘCOLII DOCTORALE DE GEOȘTIINȚE, cu domeniile GEOGRAFIE, GEOLOGIE și ȘTIINȚA MEDIULUI, începând cu 01.08.2017;
  2. În ședința Senatului din data de 20.06.2017 s-a aprobat Calendarul Școlilor Doctorale rezultate din reorganizarea școlii doctorale de Științe ale Vieții și Pământului pentru mandatul 2017-2022.
  3. În perioada 06 – 14 iulie 2017 – se vor organiza Adunările generale ale studenților doctoranzi în vederea alegerilor reprezentanților în Consiliul Școlii Doctorale.
  4. Structura CSD așa cum a fost aprobată de CSUD este 3,2,2
    • 3 membri din rândul conducatorilor de doctorat;
    • 2 personalități științifice cu vizibilitate internațională și/sau personalități din sectoarele industriale și socio –economice relevante;
    • 2 reprentanți din rândul doctoranzilor

Rezultatele alegerilor vor fi inaintate catre CSUD până pe data de 17 iulie 2017.

 

DECAN,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

 

Secretar Școala Doctorală,
Ing. Maria REBEGEA

admitere

precazare2

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

banner sig2017

Cantemir 2018

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

banner consiliere web 300

 

Desktop background:

1920x1080