Admitere 2019

REZULTATE FINALE ADMITERE
- SEPTEMBRIE 2019 -

(DUPĂ SEMNAREA CONTRACTELOR)

 

 

LICENŢĂ - SEPTEMBRIE 2019

Locuri repartizate statistic

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

MASTER - SEPTEMBRIE 2019 

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

Locuri pentru candidaţii de etnie rromă

Domeniul Geografie

 

AFIȘAT ASTĂZI
16.09.2019, ora 10.00

Începând de astăzi, 16.09.2019, toate dosarele se găsesc la Secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Et. I, Corp B

Comisia de admitere

 

 

 

REZULTATE ADMITERE

- SEPTEMBRIE 2019 -

(ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTELOR)

Vă așteptăm pentru contractare până vineri, 13.09.2019, ora 16:00!

Studenţii admişi la buget achită 50 RON (taxă de înmatriculare) şi cei admişi la forma de finanţare cu taxă - achită 30% din taxa aferentă primului semestru 500 RON
la semnarea declaraţiei cu facultatea.  

Studenții aflaţi pe listele Respinşi pot semna Contractul de studii la TAXĂ (dacă specializarea respectivă are prevăzute locuri la Taxă),

în urma retragerii candidaţilor aflaţi pe listele de Buget şi Taxă.

LICENŢĂ - SEPTEMBRIE 2019

Locuri repartizate statistic

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

Locuri pentru candidaţii de etnie rromă

MASTER - SEPTEMBRIE 2019

Locuri repartizate statistic

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

AFIȘAT ASTĂZI
12 septembrie 2019, ora 09:30

Contestațiile se depun fie în Sala B662, et. III, fie în format electronic la adresa: geoiasi@uaic.ro
până la data de 13 septembrie 2019, ora 09:30

Comisia de admitere

 

(Pentru Doctorat sau Studii Postdoctorale selectați din meniul lateral-stânga opțiunile corespunzătoare)

Telefon comisie de admitere: 0232 201597 (disponibil doar în perioadele de înscriere/confirmare)

 

Domenii şi specializări (LICENŢĂ)

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

 • Domeniul Geografie
  • Geografie
  • Geografia turismului
  • Geografia turismului în limba franceză (Géographie du tourisme)
  • Planificare Teritorială
  • Hidrologie meteorologie
 • Domeniul Știința mediului
  • Geografia mediului
     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 • Domeniul Geologie
  • Geochimie
 • Domeniul Inginerie Geologică
  • Inginerie Geologică

Domenii şi specializări (MASTER)

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

 • Domeniului Geografie
  • Turism și dezvoltare regională
  • Turism și dezvoltare regională în limba franceză (Tourisme et développement régional)
  • Riscuri naturale și amejarea teritoriului
  • Geomatică
 • Domeniul Știința mediului
  • Mediul actual și dezvoltare durabilă
     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 • Domeniul Geologie
  • Geochimia mediului
  • Geochimia mediului (în limba engleză)
 • Domeniul Inginerie Geologică
  • Geologie de sondă

 

GRAFICUL concursului de admitere:

Programul de înscriere LICENŢĂ, MASTER

 • 9-11 septembrie 2019 – între orele 9:00 - 16:00

Programul Casieriei

 • 9-11 septembrie 2019 – între orele 9:00 - 15:00 

 

Programul pentru confirmarea locurilor LICENŢĂ, MASTER

 • 12-13 septembrie 2019 – între orele 9:00 - 16:00

Programul Casieriei

 • 12-13 septembrie 2019 – între orele 9:00 - 15:00

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE (LICENŢĂ)

 1. Diploma de bacalaureat în original sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune diploma de bacalaureat în copie simplă şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 2. Foaia matricolă în original (sau copie simplă dacă un candidat s-a mai înscris la o altă specializare);
 3. Certificat de naştere în original pentru conformitate şi în copie simplă pentru dosar;
 4. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui în copie (dacă este cazul);
 5. Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) în original pentru conformitate şi copie simplă pentru dosar;
 6. Adeverinţă medicală tip în care vor fi trecute de medicul de familie sau medicul şcolar antecedentele cronice, patologice şi psihice;
 7. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 8. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 9. Fişa de înscriere;
 10. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 11. Dosar plic

Pentru candidaţii la specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI-ÎN LIMBA FRANCEZĂ este necesar un Certificat de Competenţă lingvistică pentru limba franceză sau diplomă de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii franceze sau diplomă în cazul absolvenţilor de licee bilingve – filiera francofonă 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE (MASTER)

 1. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu, ambele în original;
 2. Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (sau echivalenta acesteia-adeverinţa de absolvire), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune copie și o adeverinţă de la universitatea/ facultatea unde are actele în original);
 3. Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) în original pentru conformitate şi copie simplă pentru dosar;
 4. Certificat de naştere în original pentru conformitate şi în copie simplă pentru dosar;
 5. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) în copie simplă;
 6. Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 7. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de masterat: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 8. În cazul absolvenţilor de studii universitare de licenţă aparţinând unei alte instituţii de învăţământ superior (alta decât Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi): adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 9. CV + Scrisoare de intenție
 10. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 11. Fişa de înscriere
 12. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 13. Dosar plic

IMPORTANT!

CV-ul și Scrisoarea de intenție se depun împreună cu celelalte acte necesare în dosarul de admitere.

Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele enumerate mai sus şi traducerea autorizată în limba română.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

banner online ZU 2019

banner inscrieri bursa sf dumitru

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080