Faculty of

Geography and Geology

Precazare doctoranzi

Doctoranzii interesaţi de cazare pentru anul universitar 2018-2019 sunt rugaţi să bifeze această solicitare pe site-ul www.geo.uaic.ro la secţiunea “PRECAZARE” .

Termenul este 03.IX. 2018

banner admitere

precazare2

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080