Program practică în Grădina Botanică

Lucrarile practice aferente disciplinei Hidrologie şi Oceanografie (pentru studenţii din Anul I, toate specializările) si cursurile și lucrarile practice aferente disciplinelor Gestiunea resurselor de apa (anul II, specializarea Hidrologie si Meteorologie și Geografia Mediului) și Hidrologia României (anul III, specializarea Hidrologie Și Meteorologie de la Departaemntul de Geografie din cadrul Facultății de Geografie şi Geologie, pentru săptămânile 19-23 octombrie și 26-31 octombrie 2015 se vor desfășura în incinta Grădinii Botanice din Iaşi după următorul program:
 
Miercuri: 28 octombrie 2015:
- de la ora 14.00 cu grupele: GT 11, GT 17, GT18 GM11 si GM 12;
 
Joi: 29 octombrie 2015:
- de la ora 10.00 cu grupele: GT 12, GT 13, GT14 GT15 si Gt16;
- de la ora 12.00 cu grupele: GR11, GR12, GR13, HM11, PT11;
 
Vineri: 30 octombrie 2015:
- de la ora 10.00 cu studentii din anul II și III specializările Hidorlogie și Meteorologie și Geografia Mediului;
 
Lect.dr. Ionut MINEA

 

Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii

Stimați studenți!

Pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii de geografie şi geologie, vor fi organizate alegeri generale, astfel:

JOI, 22 oct. 2015, ORELE 12.00-16.00, SALA B 431, et.1 (Sala de Consiliu a Facultatii), pentru următoarele domenii vacante:

      - DOMENIUL GEOGRAFIE – LICENȚĂ

      - DOMENIUL INGINERIE GEOLOGICĂ – LICENȚĂ

      - DOMENIUL GEOLOGIE – LICENȚĂ

      - DOMENIILE GEOGRAFIE ȘI GEOLOGIE – MASTERE

      - SCOALA DOCTORALĂ

 

 

 Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor îl puteti consulta la adresa:

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Regulamentul-Serviciilor-pentru-Studenti-modificat-27-05-2014.pdf

 

Candidații sunt rugați să trimită un CV actualizat (în care să fie menționată media anului universitar anterior, pentru anii II și III, sau media la admitere, pentru anii I) la Secretariatul Facultății sau pe adresa de email geoiasi@uaic.ro, până MIERCURI 21 oct. 2015, ora 12.00.

 

Prodecan,

Conf. dr. Traian GAVRILOAEI

În atenţia doctoranzilor

Doctoranzii din anul I de studiu, an universitar 2015/2016 la forma de invatamant: CU FRECVENTA, BUGET sunt rugati sa prezinte la Serviciul Burse - C12, camera 4, extrasul de cont.

(interval 19 - 23 octombrie 2015)

Metodologia de evaluare a dosarelor pentru burse sociale

A fost publicată Metodologia de evaluare a dosarelor pentru burse sociale

 

Important !
 
BURSELE SE DISTRIBUIE NUMAI PRIN VIRAMENT BANCAR PE BAZA UNUI CARD.

Studenţii care depun dosar în vederea obţinerii bursei de ajutor social, au obligaţia să depună şi EXTRASUL DE CONT!

În caz contrar, dosarul nu va fi validat de către Departanmentul de Burse.

Studenţii îşi vor deschide un cont personal la una din băncile cu care lucrează Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”:

  • BRD
  • BCR
  • Banc Post
  • Banca Transilvania
  • Raiffeisen Bank
  • ING
  • Piraeus Bank
  • Alpha Bank

bun venit banner web 300x250

banner admitere

precazare2

elstudis

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080