Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (România),
organizează

Seminarul Geografic Internațional
"DIMITRIE CANTEMIR", ediția a XXXIX-a

18-20 Octombrie, 2019
Iași, ROMÂNIA


Termenul de înscriere la conferință a fost prelungit până la data de 1 octombrie 2019

Formular de înregistrare

FOTO ASRDLF 2019

Tema Seminarului


Lucrările seminarului vor trata probleme de mediu, sociale și economice, analizate dintr-o perspectivă predominant geografică. Dezbaterile vor fi purtate atât în cadrul a 10 secțiuni devenite tradiționale, cât și în cadrul a 2 secțiuni speciale. Programul include în egală măsură două workshopuri metodologice, un tur ghidat al Muncipiului Iasi dedicat Centenarului si o aplicație de teren în regiunea istorică a Moldovei.

Apelul la lucrări / comunicări include și temele recurente, vizate în general la Seminarul «Dimitrie Cantemir», din geografia umană dar și fizică.

Limba colocviului

Seminarul va avea loc în limbile română, franceză și engleză.

Secțiunile seminarului


1. Un deceniu de integrare europeană – consecințe teritoriale

2. Geomorfologie și pedologie

3. Schimbări climatice

4. Gestionarea resurselor hidrologice

5. Geografia populației

6. Geografia așezărilor omenești

7. Teritorii și identități în lumea contemporană

8. Turism, patrimoniu și biodiversitate

9. Didactica Geografiei

10. Tineri cercetători (licență & master)

11. Inovație și dezvoltare locală durabilă

12. Quo vadis, Geografia rustică?

Circulare

Circulara 1

Date importante

05 SEP 2019 - Primul termen de Inregistrare cu taxa redusă. (200 lei Cercetatori / profesori, 150 lei doctoranzi, 100 lei studenti / masteranzi.)

05 SEP 2019 - Data limită de trimitere a a Titlului și Rezumatului lucrării (prin formularul dedicat on-line).

01 OCT 2019 - Data de confirmare a acceptării propunerilor de lucrări.

01 SEP 2019 - DATA LIMITĂ DE ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ A TAXEI. Taxele se platesc în contul: FUNDAŢIA "ALUMNI-UNIVERSITATEA "ALEXANDRU I.CUZA" IASI" BD. CAROL I, NR. 11, C.I.F. 21591880, CONT IBAN LEI: RO90BRDE240SV76562202400, BRD IASI. Destinația sumei - ”taxa participare Seminarul Geografic "Dimitrie Cantemir"

01 SEP 2019 (23:59h) – Data limită de trimitere a lucrărilor în extenso în vederea publicării. Ghidul de formatare este disponibil aici

18-20 OCT 2019 - A XXXVIII-a ediție a Seminarului Internațional Geografic Dimitrie Cantemir, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (ROMÂNIA).

Taxa de participare (Daca achitati pana la 05 septembrie. Sumele vor creste cu 50 de lei dupa aceasta data):

- 200 RON pentru cadre didactice și cercetători

- 150 RON pentru doctoranzi

- 100 RON pentru studenți


Înscrierea lucrărilor

Selecția propunerilor va fi efectuată de către un comitet științific iar autorii vor fi anunțați prin e-mail.


Formular de înregistrare

Program

Descărcare Program detaliat


Conferintele de deschidere:
Jean-Paul Carrière (Université François Rabelais de Tours) - La métropolisation en France à l'épreuve des faits : portée et limites d'un processus d'institutionnalisation

Programul Detaliat al Conferinței va fi disponibil cu aprox. 1 lună înainte de data de începere a conferinței.


Comitetul de organizare

Președinte de onoare:
Prof. dr. emeritus Alexandru UNGUREANU
– membru corespondent al Acedemiei Române

Președinte:
Corneliu IAŢU
– Prorector al Universitatății „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Coordonatori executivi:
Adrian GROZAVU – Decan al Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Toader-Doru JURAVLE - Directorul Departamentului de Geografie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi


LOCALIZARE

Departamentul de Geografie
Facultatea de Geografie și Geologie
Universitatea " Alexandru Ioan Cuza " Iași (România)
Bd. Carol I nr . 20A , 700 505
IAȘI

Cum se ajunge la Iaşi?

Cu avionul:
TAROM: (www.tarom.ro) din Londra, Madrid, Tel Aviv, Bucuresti, Bologna, Roma
AIRFRANCE: (www.airfrance.fr) din Paris via București
BLUE AIR - (www.blueairweb.com) din Londra, Paris (Beauvais), Bruxelles, Koln, Berlin, Glasgow, Barcelona, Milano, Torino, Venetia, Cluj, Timisoara, Oradea, Constanta
AUSTRIAN - (www.austrian.com) Via Vienna
WIZZAIR - (www.wizzair.com) Catania, Larnaca, Tel Aviv, Venetia Marco Polo, Roma, Londra (Luton)

Cu trenul:
http://www.infofer.ro

Lista de hoteluri din orașul Iași:
Hotel Majestic **** - Str. Petru Rareş, 7, Iaşi, 700126, Tel: +40232-255557, www.hotel-majestic.ro
HotelTraian **** - Str. Unirii Place, 1, tel. +400232-266666, www.grandhoteltraian.ro
Hotel Moldova *** - Str. Anastasie Panu, 29, tel. +400232-260240, www.hotelmoldovaiasi.ro
Hotel Astoria *** - Str. Alexadru Lăpuşneanu, 1, tel. +400232-233888, www.hotelastoria.ro
Unirea Hotel *** - Str. Piața Unirii, 5, tel. +400232-205000, www.hotelunirea.ro
RamadaHotel ** - Str. Gregory Ureche, 27, tel. +400232-215037, www.ramadaiasi.ro
Hotel Select **** - Str. Piața 14 Décembre 1989, 2, tel. +400232-415415

Contact


foxyform